5. lipnja 2024.

Koji je najgori mogući ulet za koji si čuo/la?